Best Diet and Healthy Recipes – Video : ஏழே நாளில் நிரந்தரமாக உடல் எடையை குறைக்க எளிய வழி | 7Days Conseils de perte de poids permanente en tamoul

405502

ஏழே நாளில் நிரந்தரமாக உடல் எடையை குறைக்க எளிய வழி | 7Days Conseils de perte de poids permanente en tamoul


Video

Description

Lire la suite..

Cliquez et lisez cet article et obtenez des précisions sur la perte de poids.

#HealthTips #BeautyTips
#DISCLAIMER: இந்த சேனலில் கூறப்படும் வைத்தியங்கள் மருத்துவரால் சொல்லப்படுபவை அல்ல, இவை பல வருடங்களாக வீட்டில் செய்யும் அழகு குறிப்புக்கள் மற்றும் பாட்டி வைத்தியங்கள். ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் கேட்கவும், என்னால் முடிந்தவரை தெளிவு படுத்துகிறேன்.

பின் குறிப்பு: -
வாழை்வாழை ..
ளி்பூரவள்ளி ..
பூவம் பழம் ..
..்சைப்பழம் ..
மொரீஸ் என்ற பெயரில் பழங்கள் சில போலியாக விற்க படுகின்றன அதனால் கிடைக்காதவர்கள் கற்பூரவள்ளி சாலச்சிறந்தது அதனால் இது போன்ற பழங்கள் தான் எடையை குறைக்க உதவும்.!
மற்ற வகை வாழை பழங்கள் மலச்சிக்கலை உண்டு பண்ணும்.

En fait, mon régime alimentaire à la banane améliorera également l 'état du tractus gastro - intestinal, du système cardio - vasculaire et de la circulation sanguine.!

Je ne suis pas médecin mais je connaissais peu de choses sur les fonctions, car je possède une expérience de plus de 8 ans dans l’industrie médicale en tant que représentant de l’ASM. Donc, je savais pourquoi je ne soutiens pas l'allopathie!
En raison de la teneur élevée en potassium de la pulpe de banane (360 mg pour 100 g de produit), du magnésium (27 mg) et des fibres, ce miracle - le fruit améliore considérablement l’eau - le métabolisme du sel dans l’organisme (œdème), toxines, excès de glucose et de mauvais cholestérol et stimule le bon fonctionnement de l'intestin.

Vous comprenez tout d'abord une chose sur les bananes qui ne provoquent presque pas de réactions allergiques, sont une excellente source d'énergie et le fournisseur de nombreuses vitamines et minéraux essentiels, elles sont souvent incluses dans l'alimentation des nourrissons, des femmes enceintes et des mères allaitantes. . Attribuez-les aussi bien aux patients postopératoires, aux personnes âgées qu'aux athlètes.

Voyez d'abord, vous comprenez,
Cette option de sept jours n’est pas aussi stricte que les autres régimes et ne limite pas la quantité de fruits consommés - on peut manger 1,5 kg de bananes mûres pelées par jour. Cependant, le processus de minceur dans ce mode de réalisation est tout à fait efficace pour la nuit en moyenne d'environ 1 kilogramme de poids corporel.

Dès que vous avez faim, mangez un fruit à la fois. Si c'est un “très affamé”, comme source de protéines complètes, on peut ajouter au menu 1 œuf à la coque. De boissons sont autorisés dans des quantités illimitées d'eau et de tisane sans sucre, la consommation de produits laitiers à l'exception.

Régime alimentaire solide à la banane pendant 3 jours
La diète à la banane pendant trois jours, souvent appelée régime à base de banane et de lait, est la plus facile et une des bananes la plus stricte. L 'alimentation quotidienne à base de lait et de bananes comprend 3 bananes et 3 tasses de lait écrémé ou de yaourt (1%).

Divisez la quantité de nourriture spécifiée pour 5 à 6 portions et mangez à intervalles réguliers tout au long de la journée - repas divisés pour éviter l'apparition d'une forte sensation de faim. Les fruits et les produits laitiers peuvent être utilisés séparément, comme un yaourt à la banane ou un col - fouetter le yogourt à la banane ou le lait à l'aide d'un mélangeur.

En outre, tout au long de la journée, buvez de l 'eau pure et des tisanes sans sucre, ce qui favorise un meilleur nettoyage et une normalisation du tractus gastro - intestinal. Le dernier plan de repas au plus tard 3 heures avant le coucher.

#Esh #Eshvlog # Esh3chi #Vlogger #Eshvijaytv
#TopVlogger #TamilVlogger #MotivationalVlog #Tamilvloggeresh #EshTips #BeautyTips #HealthTips #TamilTips #ShortfilmReview #Eshofficialpage

Abonnez-moi ici: -
#SecretOfSuccess par auteur Esh
Achetez mon livre ici: -
Notez mon livre ..!

# ராசிபலன்கள் 2018: -

#Astuces santé :-

#EshNews: -

#EshVlog: -

#EshShortfilmReviews: -

#EshDubsmash: -

#TamilHatman: -

#AVERTISSEMENT:
Les informations fournies sur cette chaîne et ses vidéos sont uniquement à des fins générales et ne doivent pas être considérées comme des conseils professionnels.
Nous ne sommes pas des professionnels agréés ou des médecins, donc consultez toujours votre conseiller professionnel ou votre médecin si vous en avez besoin.

Cette vidéo est uniquement à des fins d'information générale et basée sur notre propre expérience. Toute information fournie dans cette vidéo ne doit pas être considérée comme un substitut à la prescription suggérée par un professionnel de la beauté, du régime alimentaire et des professionnels de la santé locaux.

Les téléspectateurs sont soumis à l'utilisation de ces informations à leurs risques et périls.Cette chaîne n'assume aucune responsabilité pour tout dommage, effet secondaire, maladie ou tout problème de santé ou de soin de la peau dû à l'utilisation de notre contenu ou à tout élément lié à cette vidéo.

Je vous remercie